Kalle Kovács

Recensioner

Firewatch

 ”En vacker berättelse om kärlek, förlust och ensamhet. ”

[stag_icon icon=”star” url=”” size=”25px” new_window=”no”][stag_icon icon=”star” url=”” size=”25px” new_window=”no”][stag_icon icon=”star” url=”” size=”25px” new_window=”no”][stag_icon icon=”star” url=”” size=”25px” new_window=”no”][stag_icon icon=”star” url=”” size=”25px” new_window=”no”]

Recensionsarkivet